Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Spracovanie vašich osobných údajov získaných počas vašej návštevy na našich www stránkach sa vykonáva v súlade s týmito predpismi:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - GDPR,
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zaškrtnutím určeného políčka dávate výslovný súhlas so  spracovaním vami uvedených osobných údajov v súlade s horeuvedenými predpismi.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov 

Prevádzkovateľom je spoločnosť  EUROPA EXPRES s.r.o., so sídlom Štúrova 20, 040 01 Košice, IČO: 44 656 190, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 40231/V.

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať písomne e-mailom na adrese info@europa-expres.sk, poštou na adrese Mnoheľova 4984/3b, 058 01  Poprad, alebo telefonicky na telefónnom čísle: 421 908 909 231.

Osobné údaje sú zhromažďované výlučne pre potreby EUROPA EXPRES s.r.o. a spracúvané pre realizáciu hospodárskej činnosti firmy a marketingových aktivít. Spracúvame: meno a priezvisko, adresu. štát, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Označenie zašktrtnutím príslušného políčka udelíte súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Súhlas možno kedykoľvek odvolať. Maximálna doba uloženia osobných údajov je 10 rokov od udelenia vášho súhlasu.

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Príjemcovia vašich osobných údajov (sprostredkovatelia) sú (v závislosti na službách na stránke):

 • firma zabezpečujúca vytvorenie a správu www stránok a newslettera KING MEDIA s. r. o., Hraničná 4491/4, 058 01 Poprad,
 • Google LLC, 1600 Amphithreatre Parkway, 94043, Mountain Avenue, Ca, United States,Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika,
 • prípadne firma ktorá spracúva osobné údaje súvisiace s odosielaním newsletterov, napr. MailChimp...

Internetová stránka www.europa-expres.sk ani služby ňou poskytované nie sú určené pre osoby mladšie ako 16-rokov.

 

Vaše práva 

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov kliknutím v pätičke newsletteru na možnosť odhlásiť sa z odberu newsletterov alebo vyplnením formuláru pre Odvolanie súhlasu a vymazanie osobných údajov,
 • kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely priameho marketingu,
 • obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností so spracovaním osobných údajov.

 

Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk.

 

Tieto informácie a zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25. 5. 2018

 

| |
Operátori nie sú prítomní. Zanechajte nám odkaz alebo nám napíšte neskôr.
Meno, priezvisko:
Váš e-mail:
Predmet: